Informator w WKŁ "Odyniec"

 

 

 ...2014r <<  >>  Pracowity początek kwietnia w "Odyńcu" w ZPŁ <<


Foto galeria WKŁ Odyniec i Dawne foto z WKŁ  i  Stare fotoZAWIADOMIENIE

Pracowity początek kwietnia w "Odyńcu" - informacja o działalności i pracach gospodarczych w naszym kole w Zachodnim Poradniku Łowieckim Nr.2; 2014; lipiec - wrzesień. 50. wydanie jubileuszowe - dodatek "SUDECKA KRAINA ŁOWIECKA"


 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego „Odyniec" w Jeleniej Górze zawiadamia,

że w dniu 08.06.2014 r. w Strzyźowcu odbyło się Walne Zgromadzenie /sprawozdawcze/ członków i kandydatów naszego Koła.

                                                                                więcej >>    FOTO GALERIA

                                Zawiadomienie  >> 


KOMUNIKAT

Szkolenie z zasad obchodzenia się z bronią na polowaniach oraz przystrzeliwania broni dla członków WKŁ Odyniec:

odbyło się w dniu 29.06.2014r.  na strzelnicy na Karlikach  w m. Dobre n. Kwisą.

                                                                                                                             więcej >> foto galeria 


Polowanie na odszkodowanie?

Na zdjęciach wyżej pole po uprawie - zasadzono ziemniaki! Na zdjęciach niżej (te po lewej i w głębi) pole?,  miesiąc przed uprawą. I jak TU nie być "dobrej myśli", że szkód łowieckich nie będzie!       ...Pole w obwodzie nr 50 w rejonie Kwisy.     

foto: 04.05.2014r.


Jeszcze jest...!  Młode w Rudawicy  Łabędź na stawie w obwodzie nr 50
   
foto: kol. Leszek Kowalski - 2014r.

KOMUNIKAT

> Afrykański pomór świń (ASF) <

nieuleczalna wirusowa choroba świń i dzików.

          czytaj  >>       >>   

>>   PRACE GOSPODARCZE   <<
FOTO GALERIA 
Foto Galeria

4.05.2014r. Rudawica (niedziela)

Prace przy ogrodzeniu trwają nadal. W niedzielę w dniu 4 maja montowano elementy do założenia elektrycznego pastucha.

Prace zorganizowali Prezes WKŁ kol. Antoni Szklarz i gospodarz łowisk 50 i 51 kol. Roman Bielawski. Udział w pracach wzięli myśliwi i kandydaci: kol. Sławomir Mongiało, kol. Sławomir Makowski, kol. Jan Dygas i syn Krzysztof Dygas, kol. Piotr Bogumił i syn, Paweł Bogumił, oraz Bratek Dariusz (kolejność na zdjęciach).

                                                                     ...z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!


Pracowity weekend w Odyńcu 

Zarząd WKŁ Odyniec zorganizował prace gospodarcze w okolicy Świętoszowa w łowiskach 50 i 51. 

W łowiskach wiosna wkracza z pełnym rozmachem. Pierwszy kwietniowy weekend w naszych łowiskach przebiegał pod znakiem intensywnych prac.

5.04.2014r. Rudawica (sobota)

W sobotę 5 kwietnia gospodarz w obwodach 50 i 51 kol. Roman Bielawski był odpowiedzialny za organizację prac przy sadzeniu lasu w Leśnictwie Rudawica. Do prac zaproszono przedstawicieli władz samorządowych. Na zaproszenie koła, na prace przybyły: Pani Sołtys m. Rudawica p. Monika Soroka oraz panie Iwona Popławska i Iwona Wołoszyn. Pani Sołtys skorzystała z zaproszenia na prace bo, jak to powiedziała "chciałam zobaczyć od środka, co robią myśliwi, jak wygląda ich organizacja prac, a tak w ogóle - bo lubię pracować społecznie". Panie stwierdziły też, że głównym czynnikiem ich udziału w pracach była "zwykła ciekawość".

Rejon oraz zakres prac zostały uzgodnionione z Leśniczą Leśnictwa Rudawica p. Ewą Ławrowską. Myśliwi, kandydaci z koła i zaproszone panie stanęli przed trudnym wyzwaniem. Pogoda była fatalna, można powiedzieć, że tego ranka lało jak z cebra. ale nikt sie nie poddawał. Nikt się też nie oszczędzał, bowiem mieliśmy za zadanie posadzić 800 sadzonek buka i 300 sadzonek olchy. Teren nie był najłatwiejszy a nawet trudny. Pretensje zgłosił tylko kol. Wojciech, który żalił się, że "...koledzy mają w parze panie a on musi pracować samotnie". Nic to nie dało, organizacji prac nie zmieniono, nikt nie chciał rezygnować z ustalonej struktury. Czasu na dyskusję nie przewidziano, przerwy były bardzo krótkie,bowiem wszystkim zależało na jak najszybszym zakończeniem prac.

Ostatnią sadzonkę posadziła Sołtys p. Monika, z Leśniczą p. Ewą i gospodarzem łowiska kol. Romanem.

 Uczestników zaproszona na poczęstunek, ale panie wymigały sie obowiązkami domowymi i na pieczenie kiełbasy udali się tylko członkowie i kandydaci koła.

6.04.2014r. Leśny Dwór (niedziela)

W niedzielę rano na parceli kola w Świętoszowie, zebrali się członkowie i kandydaci koła na prace przy sadzeniu lasu i budowy ogrodzenia na polu szczególnie zagrożonych szkodami łowieckimi.

Prezes kol. Antoni Szklarz podzielił uczestników na grupy i udaliśmy się do wyznaczonych rejonów.

Sadzenie lasu organizował Leśniczy Leśnictwa Lubiechów kol. Jacek Łasecki, w oddziałach w rejonie poligonu wojskowego Świętoszów. Do zasadzenie przewidziano: 200 sadzonek jabłoni, 200 sadzonek jarzębiny, irgi 200 sztuk, gruszy 200 sztuk, derenia 200 sztuk i 1000 sadzonek sosny 1/0K z Leśnego Banku Genów w Kostrzycy.

W oddziale 85a przeprowadzono dosadzanie owocujących sadzonek w ptasiej remizie i uprawach lesnych. Niezmiernie ważnym elementem prac było również uzupełnienie ubytków sosny w uszkodzonych uprawach leśnych spowodowanych przez jelenie.

6.04.2014r. Rudawica (niedziela)

W 2012 roku zarząd WKŁ Odyniec w celu ograniczenia szkód łowieckich postanowił ogrodzić pola w łowisku nr 50 nad Kwisą. Myśliwi i kandydaci z Odyńca z pomocą zaprzyjaźnionych kolegów z innych kół, kontynuują podjęty wysiłek ogrodzenia pól na powierzchniach, na których występowały i występują znaczne szkody rolnicze wyrządzane przez zwierzynę. Prace koordynuje w tym roku osobiście Prezes WKŁ kol. Antoni Szklarz, natomiast organizacją prac zajmuje się gospodarz łowisk 50 i 51 kol. Roman Bielawski. Zadanie to, wymaga od koła dużego wysiłku organizacyjnego i finansowego, to trudne i pracochłonne przedsięwzięcie. Do tej pory postawiono w sumie około 10 km ogrodzenia.

W niedzielę  grodzono pole o pow. około 4,8 ha, co daje około 1500 m ogrodzenia. Trzeba wywiercić ogromną ilość otworów w ziemi do zamontowania słupów ogrodzeniowych, założenie siatki ogrodzeniowej leśnej, wzmacnianie jej plandeką w celu utrudnienia przejścia dzikom na teren uprawy rolnej, to naprawdę ogrom pracy.

Trzeba dodać, że należy jeszcze wyznaczyć myśliwych, którzy będą sprawdzać stan techniczny ogrodzenia i dokonywać na bieżąco napraw. Jak na razie obserwacje wskazują, na znaczne ograniczenie szkód łowieckich.

Jesteśmy dobrej myśli.

                                                                     Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

                                                                                                                                                                            Foto : kol. Jan Rokosz. - 08.04.2014r.


- Prace, polowanie w WKŁ >> Foto galeria WKŁ

"itvmy Odyniec" - Internetowa Telewizja Myśliwych - Odyniec >> niżej

- Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w łowiskach WKŁ Odyniec. >> lowisko

- Dokumenty WKŁ Odyniec  -    Menu<  Linki<   >Dokumenty WKŁ- ...(Łowisko - "Dokumenty do skopiowania" *.doc)"

Nr konta: BANK MILLENNIUM

>84116022020000000060106700<

NIP:  611-114-25-22

Adres do korespondencji

               ---------->

Wojskowe Koło Łowieckie "ODYNIEC"

 Jerzy Matuszak
   ul. Morcinka 43/12
  58-500 Jelenia Góra

Foto galerie WKŁ Odyniec > klikaj na obraz

Foto galerie Wojskowego Koła Łowieckiego

"Odyniec" w Jeleniej Górze

Adres WKŁ 415 Odyniec

58-500 Jelenia Góra

ul. Morcinka 43/12

Aktualizacja - 2014-07-23

Kalendarz myśliwski

Składka PZŁ na 2014 rok

Normalna - 325,00 PLN, ulgowa  - 180,00 PLN

a)  składka normalna - 325 zł
b)  składka ulgowa - 180 zł

Wpłaty dokonać do dnia 31 grudnia na konto:

63 1090 1926 0000 0005 1400 0642

na rzecz: PZŁ ZO Jelenia Góra, ul. Gałczyńskiego 13, 58-500 Jelenia Góra

w tytule wpłaty podać:  Składka na PZŁ za 2014 rok od: Imię Nazwisko, WKŁ 415 "Odyniec" Jelenia Góra


 Działając na podstawie § 108 pkt 10 oraz §180 i 181 ust. 1, 2 i 6 statutu PZŁ, Naczelna Rada Łowiecka
stanowi, co następuje:
Wysokość składki członkowskiej na rok 2014 wynosi:
a) składka normalna – 290 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) – razem 325 zł.
b) składka ulgowa – 145 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) – razem 180 zł.
Zasady wypłacania i podziału składki pomiędzy budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego pozostają bez zmian.
Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w 2014 roku wynosi 870 zł.


Apel do członków WKŁ "Odyniec" !

 

Szukamy nazwy dla naszej siedziby w 308:
Propozycje:
1. "Odyńcówka"

2. "Tabakiera"

3. "Siedlisko"

4. "Miot"

5. "Gniazdo"

6. "Kamieniołom"

... wybieraj lub zgłoś swoją nazwę!

Proszę propozycje przesyłać na adres - webmaster.


Siedziba w łowisku nr 308 

W łowisku nr 308 k. Krzeszowa trwa budowa naszego siedliska.

Głównym projektantem i budowniczym jest kol. Darek Łągiewka.

Koledzy z naszego koła intensywnie pracują przy tej inwestycji.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest v-ce łowczy kol. Leszek Dorobek, który dzielnie zmaga się z problemami budowniczego.

Informacje z placu budowy w "kamieniołomie": siedziba ma już dach, ławy i stoły.

Darz Bór – wszystkim, którzy pracują przy tej budowie!

Propozycja zagospodarowania Siedliska w Krzeszowie

 

                prośba o foto z budowy.


itvmy Odyniec

Polowanie

4.12.2011

Klikaj i czekaj na filmik

Polowanie wigilijne

2011

Zakopana terenówka

Wigilijne

zakopanie terenówki

 

- U W A G A !!!

 *.doc

W związku z wejściem w życie z dniem 20 czerwca 2006 roku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz.U. Nr 94, poz. 653), zamiar wykonywania polowania w obwodzie 308 podlega zgłoszeniu do służby Dyżurnej SG w Lubawce (tel. 075 7699320). Szczegółowych informacji udzielają osoby uprawnione do wydawania odstrzałów na obwód 308  (kol. Szklarz, kol. Guminiak, kol. Dorobek).

Za Zarząd WKŁ „Odyniec”

                                                                                                                   Łowczy Koła


Proszę o przysyłanie ciekawych cytatów związanych z tematyką zwyczajów myśliwskich!   >  webmaster  <


Informator WKŁ Odyniec >>  do 2014r ; 2013r ; do 2012r